Sunday, January 1, 2012

FINAL~Exam!

SLIP MENDUDUKI PEPERIKSAAN
(UNTUK DIBAWA KE DEWAN PEPERIKSAAN)
EXAMINATION SLIP
(TO BE BROUGHT TO THE EXAMINATION HALL)

NAMA 
NAME
:
Cik Long-Kang
ALAMAT
ADDRESS
:
Tepi Long-Kang UPc
PROGRAM 
PROGRAMME
:
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Awal Kanak-Kanak) dengan Kepujian  
FAKULTI 
FACULTY
:
Fakulti Pendidikan Dan Pembangunan Manusia 

BIL 
NO
KOD 
CODE
KURSUS 
COURSE
TARIKH 
DATE
MASA
TIME
TEMPAT 
VENUE
KEDUDUKAN 
SEAT
1
KAA3043 
    Pengurusan Program Pendidikan Awal Kanak-kanak 
04/01/2012
09:00 AM
DRT
20
2
KAC3033 
    Kurikulum Awal Kanak-Kanak 
05/01/2012
09:00 AM
KM 2
7
3
HCW4013 
    Perlembagaan dan Kewarganegaraan 
11/01/2012
02:30 PM
PC 18
5
4
CSG2041
    Badminton 
Tiada Peperiksaan Akhir / No Final Exam
5
KPD3026
    Pengajaran, Teknologi dan Penaksiran 2 
Tiada Peperiksaan Akhir / No Final Exam
6
KAR3996
    Projek Tahun Akhir 
Tiada Peperiksaan Akhir / No Final Exam
7
CPP2021
    Tajwid 
Tiada Peperiksaan Akhir / No Final Exam


No comments: